Assessoria Fiscal
Assessoria Fiscal

Assessoria Fiscal

Una adequada planificació i gestió fiscal, a més de complir amb les seves obligacions els permetran incrementar els seus beneficis de forma segura.

Assessoria Fiscal

DECLARACIÓ DE LA RENDA 2021

El 6 d'abril, s'inicia el termini la presentació de la Declaració de l'IRPF (Renda) que finalitzarà el dia 30 de Juny. Els contribuents que precisin d'assessorament i ajuda, en el nostre despatx, PRÈVIA CONCERTACIÓ DE CITA PRÈVIA, trobaran el personal i mitjans adequats per a resoldre qualsevol dubte.

Estem convençuts i ens ho demostren els nostres clients cada dia que una bona planificació i control fiscal evita riscos i aconsegueix estalvi en els costos fiscals.

Oferim un tractament individualitzat que ens permet una planificació tributària eficaç i una gestió eficient de totes les obligacions tributàries, així com de la resta d'obligacions fiscals i comptables. Per a això posem a la seva disposició:

- Informació immediata dels canvis legislatius que els afectin.
- Consultes telefòniques o per correu electrònic per a qualsevol dubte que pugui sorgir i necessitin resposta immediata, així com assistència a reunions per resoldre qüestions més complexes o de seguiment.
- Confecció i Presentació de totes les declaracions de caràcter tributari (declaracions de Renda, impostos, declaracions trimestrals, mensuals, anuals).
- Dediquem especial atenció a l'Impost de societats i la confecció dels Comptes Anuals, efectuant una anàlisi exhaustiva dels estats financers de l'entitat i analitzant les diferències que es puguin produir entre el resultat comptable i fiscal. Som conscients que els Comptes Anuals pel seu caràcter públic actuen en moltes ocasions com una targeta de presentació de l'empresa, consultades tant per entitats financeres, competidors o possibles inversors.

Oferim assessorament fiscal integral i de qualitat des de Barcelona.

Assessoria Fiscal

Com podem ajudar-lo?

Per a qualsevol consulta que ens vulgui fer contacti'ns sense compromís:



Contactar